♦کارت طلایی

4e62fdb4-3dab-4db5-969a-b9004448af6c

خدمات کارت طلايي به منظور گسترش خدمات ارائه شده , خدمات فرا بيمه‌اي تحت عنوان كارت طلايي به صورت طبقه بندي شده  از سال 1380 به گروهي از خودروهاي توليدي شركت ايران خودرو ارائه گرديد و سپس در سطح كليه خودروهاي توليدي ايران خودرو توسعه يافت.دارندگان اين كارت از خدمات زير بهره مند ميگردند:

خدمات امداد سيارتعميرات فني (بعد از اتمام و يا در طول مدت دوره گارانتي به جز مواردي كه مشمول گارانتي مي گردد).

جبران خسارت (سرقت (‌جزئي- كلي ), تصادفات)

سرويس‌هاي ادواري

سرويس در محل تعويض خودروي خسارت ديده

هزينه توقف خودرو در نمايندگي

مشاوره فني تلفن  096440

♦شرح خدمات كارت طلایی
در صورتي كه خودرو دچار نقص فني گرديده ولي قادر به حركت باشد و حركت آن موجب ايراد خسارت و بروز حادثه نگردد، مي بايست با مركز تماس (تلفن 096440يا 88612121-021 ) تماس گرفته و يا به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران خودرو مراجعه نماييد.

تصادفات و حوادث:

جبران خسارت ناشي از به هم خوردن دو يا چند خودرو، برخورد به جسم ثابت يا متحرك، برخورد شيئي ديگر به خودرو، واژگوني و سقوط خودرو و خسارت از زير خودرو با رعايت موارد زير در تعهد كارت طلايي مي‌باشد.

در صورت وقوع تصادف ابتدا با نيروي انتظامي و يا مراجع قضايي تماس گرفته و گزارش حادثه يا كروكي را اخذ نماييد (توجه داشته باشيد كه گزارش فوق، كامل و در سربرگ داراي تاريخ و شماره و ممهور به مهر مراجع مذكور باشد) سپس مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي خدمات شركت SSA005 اقدام مي گردد.
تعويض خودرو :

به خساراتي كه طي آن هزينه هاي تعمير قسمتهاي آسيب ديده از 60% ارزش خودرو قبل از حادثه بيشتر باشد و يا امكان بازسازي آن به تاييد كارشناس اين شركت نرسد و يا اينكه مدت تعمير بيش ازحد پيش بيني شود، اطلاق مي گردد .

لازم به ذكر است خودروهايي كه به نظر كارشناس شركت امدادخودرو ايران غير قابل بازسازي تشخيص داده می شوند، صرفاً می بایست تعویض گردد.

مراحل تعويض خودرو :

مالك يا وكيل قانوني وي مي بايست به دفتر مركزي و يا دفاترمنطقه اي شركت امدادخودرو ايران مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم درخواست و ارائه مدارك مشروحه در بند 5-1-4 جهت تشكيل پرونده اقدام نمايد.
اعزام كارشناس خسارت از سوي شركت امدادخودرو ايران به پاركينگ محل توقف خودرو جهت احراز اصالت خودرو و حادثه و تنظيم گزارش بازديد از خودرو.
بررسي پرونده، تعيين خسارت و تعيين سهم مشترك از قيمت خودرو جايگزين توسط كارشناس پرونده.
ارائه اصل فيش واريزي توسط مشترك به حساب بانكي شركت امدادخودرو ايران.
صدور و ارسال معرفي نامه به معاونت بازاريابي و فروش ايران خودرو جهت صدور سند و تحويل سند خودرو درخواستي طبق معرفي نامه صادره.

· جهت اخذ پذيرش براي انجام سرویس دوره ای به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران‌خودرو در سراسر كشور مراجعه نماييد.

· نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران خودرو پس از اخذ دستور كار از مركز تماس امدادخودرو ايران موظف به انجام كليه سرويس‌هاي زير، به صورت رايگان مي‌باشند. (لازم به ذكر است كه انجام سرويس‌هاي دوره‌اي باعث كاهش استهلاك و افزايش عمر خودرو مي‌گردد.)

· پس از انجام سرويس توسط نمايندگي, در صورت تأييد نسبت به امضاء فاكتور نمايندگي اقدام فرماييد.

· جهت انجام سرويس‌هاي دوره‌اي خودروي خود مي‌توانيد در زمان اعتبار اشتراك و فقط در كيلومتر تعيين شده و دربازه 500 كيلومتر قبل و حداكثر 1500كيلومتر بعد از آن براي سرويس مورد نظر به نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه یا طی تماس تلفنی از خدمت سرویس در محل استفاده نماييد. در غير اين‌صورت نمي‌توانيد از خدمات

نكته1: خدمات تخصيصي به سطح دو ستاره به خودروهاي سه و چهار ستاره نيز تعلق مي‌گيرد و برهمين اساس، خدمات تخصيصي به كارت طلايي سه ستاره نيز به چهار ستاره تعلق مي‌گيرد.

نكته2: در صورتيكه خودرو پارس يا سمند با موتور TU5  باشد، سرويس هاي خودرو مطابق جدول صفحه 44( سرويس هاي دوره اي خودرو 206) انجام خواهد گرفت

· كيلومتر تعويض تسمه تايم پژو 206 هر 80000 كيلومتر و مختص دارندگان كارت طلايي 4 ستاره مي باشد.

· تعويض روغن گيربكس خودروهاي اتوماتيك در سرويس 40000 براي سطح خدمت 4 ستاره انجام مي شود

كيلومتر تعویض تسمه تايم پارس ELX و سمند سرير هر 80000 كيلومتر و مختص دارندگان كارت طلايي 4 ستاره مي باشد
كيلومتر تعويض تسمه تايم سمند با موتور ملي EF7 هر 100000 كيلومتر و مختص دارندگان كارت طلايي 4 ستاره مي باشد.

 


شرح خدمات كارت طلايي
 

خدمات سطوح كارت طلايي جبران خسارت تعميرات غيرگارانتي سرويس‌هاي دوره‌اي هزينه توقف/ ريال تعويض لاستيك
چهارستاره دارد دارد تا 60000 كيلومتر روزانه  150000 دارد *
سه ستاره دارد دارد تا 40000 كيلومتر روزانه  100000 ــ
دو ستاره دارد دارد تا 25000 كيلومتر ــ ــ
يك ستاره دارد ــ ــ ــ ــ
يك ستاره خودرو كار دارد ــ ــ ــ ــ
سال دارد ــ ــ ــ ــ

 

  *  پس از طي 60000 كيلومتر در يك دوره اشتراك يكساله