در این بازار آشفته کشور ما خرید خودرو صفر یا دست دوم سوالی است که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده است. با توجه به افزایش قیمت ها و محدودیت در تولید خودرو خرید خودروی صفر تقریبا بعید است که این موضوع باعث می شود بیشتر افراد به خرید خودروی کارکرده فکر […]