به دلیل اجتناب ناپذیر بودن صدمات ناشی از تصادفات رانندگی، تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی از این تجهیزات، کیسه ی هواست؛ کیسه ی هوا (Airbag) در زمان تصادفات، به سرعت از محفظه ی خود خارج شده و تا قبل از خارج شدن کامل، پر از گاز نیتروژن شده و در […]

ایران خودرو پیشگامی در عرصه تولید خودرو های داخلی و ملی است که با قطعات درجه بالا دست به ساخت خودرو هایی با کیفیتی مطلوب و بالا می زند. اگر چه شرکت های خودرو سازی دیگری هم در کشور وجود دارد ولی ایران خود رو اولین شرکتی بود که توانست به ساخت خودروی ملی دست […]

معاینه فنی چیست؟   معاینه ی فنی در واقع آزمایشی است که برای تشخیص میزان سلامت اتومبیل صورت می گیرد. در سال های اخیر، پلیس راهنمایی و رانندگی، اخذ این برگه و همراه داشتن آن را برای دارندگان وسایل نقلیه الزامی کرده است. در واقع معاینه ی فنی خودرو شامل تست سلامت ظاهری، چراغ های […]